Latest

Flowtation v1.1.2

Description Tương thích với iOS 5 trên tất cả các iPhone và iPod touch. Không tương thích với iPad. Flowtation tạo cho bạn một cảm giác rất mượt, không
Read More

Bulletin v1.1 Update

Descrition Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Tinh chỉnh cho notification center, với Bulletin bạn có thể: Kích hoạt kéo thả notification center ngoài lockscreen. Thêm nút đóng
Read More

OpenURL NCWidget v1.0

Description Bạn muốn tìm kiếm bằng google ở bất cứ đâu trên thiết bị iOS hoặc bạn muốn mở một ứng dụng nhanh như tin nhắn hay App
Read More

LockSliderz v1.0

Description LockSliderz cho phép bạn tùy chỉnh thanh trượt lockscreen và làm cho nó hữu ích hơn rất nhiều. Thanh trượt mới có thể thực hiện một action khác
Read More