Latest

Bulletin v1.1 Update

Descrition Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Tinh chỉnh cho notification center, với Bulletin bạn có thể: Kích hoạt kéo thả notification center ngoài lockscreen. Thêm nút đóng
Read More

OpenURL NCWidget v1.0

Description Bạn muốn tìm kiếm bằng google ở bất cứ đâu trên thiết bị iOS hoặc bạn muốn mở một ứng dụng nhanh như tin nhắn hay App
Read More

LockSliderz v1.0

Description LockSliderz cho phép bạn tùy chỉnh thanh trượt lockscreen và làm cho nó hữu ích hơn rất nhiều. Thanh trượt mới có thể thực hiện một action khác
Read More