Flowtation v1.1.2

Description

Tương thích với iOS 5 trên tất cả các iPhone và iPod touch.
Không tương thích với iPad.

Flowtation tạo cho bạn một cảm giác rất mượt, không có độ trễ khi vuốt thanh Notifications Center. Hãy xem video để cảm nhận được ý tưởng của tác giả khi code tweak này.

Flowtation IS tương thích với Intelliscreenx
Flowtation làm việc mọi nơi! chế độ Landscape, thiết bị cũ, trò chơi, ứng dụng, màn hình chủ.

Bạn được cung cấp tùy chọn để mờ dần đi và làm tối màn hình của bạn và do đó tập trung vào trung tâm thông báo khi nó được kéo.
Dựa trên một video khái niệm của Max Rudberg (mặc dù nó hơi khác một chút với khái niệm của ông).

Video Demo

ScreenShots
4f1b222a73baa.png

4f18e358b5843.png

4f18e358b6014.png

Stationary Transition:

Works with activating notification center with an Activator action

Does not hide the quick compose button of Messages+ and biteSMS

Fixed jumpiness when closing notification center

Fixed items getting out of the bounds of notification center

Fixed pulling notification center while a notification banner is active

Minor speed improvements

Moves Transition:

Fixed darken screen doesn’t fade away nicely

 

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.