popular nft projects how do i mint an nft list nft for free how to get started in nfts

OpenURL NCWidget v1.0

Description

Bạn muốn tìm kiếm bằng google ở bất cứ đâu trên thiết bị iOS hoặc bạn muốn mở một ứng dụng nhanh như tin nhắn hay App Store? Chỉ cần nhập một URL Scheme để mở ứng dụng đó hoặc đoạn văn bản thường xuyên google sẽ tìm kiếm nó.

Hoạt động trên iOS 5+

Video

http://www.youtube.com/watch?v=ZMhGrf0ErRY

ScreenShots

4f344b34aa28a.png
4f344b34aaa5b.png

 

Cài đặt từ source http://cydia.vn (Bấm vào đây để cài đặt)