nft cost to make free nft selling platform nft launches nft price

LockSliderz v1.0

Description

LockSliderz cho phép bạn tùy chỉnh thanh trượt lockscreen và làm cho nó hữu ích hơn rất nhiều.

Thanh trượt mới có thể thực hiện một action khác khi trượt từ phải sang trái và bạn cũng có thể thêm một thanh trượt khác cho tổng số 4 hành động tuỳ chỉnh.

Danh sách các tính năng:

  • Núm thanh trượt đơn hoặc kép.
  • Một hoặc 2 thanh trượt
  • Thanh trượt tiêu chuẩn hoặc kích thước nhỏ
  • Tương thích với AndroidLock XT và LockInfo
  • Máy ảnh được build thành action ngoài lockscreen
  • Đèn pin cũng được build thành action (yêu cầu thiết bị hỗ trợ flash)
  • Bạn có thể gán bất kỳ ứng dụng đã cài đặt thành action

Hoạt động trên iOS 5+

Video Review

ScreenShots

4f36661b68069.png
4f36661b68836.png
4f36661b69005.png
4f36661b693ee.png

Cài đặt từ source http://cydia.vn