mint markings minting checks mint meaning best nft tools how do i make nft art to sell

Bulletin v1.1 Update

Descrition

Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+

Tinh chỉnh cho notification center, với Bulletin bạn có thể:

  • Kích hoạt kéo thả notification center ngoài lockscreen.
  • Thêm nút đóng biểu ngữ thông báo, giúp đóng nhanh các thông báo.
  • Tạo hình nền notification center trong suốt.

Không có biểu tượng ngoài màn hình chính, cấu hình trong Settings

VERSION v1.1

  • Tuỳ chỉnh nền notification center
  • Mặc định hiển thị notification center ở lockscreen.
  • Có thể trượt để mở khoá khi đang hiển thị notification center.
  • Kéo lên để mở khoá khi hiển thị notification center ngoài lockscreen.

Hoạt động trên iOS 5+

Video Review

ScreenShots

bulletin1.png
bulletin2.png
bulletin3.png
bulletin4.png
bulletin5.png

Cài đặt từ source http://cydia.vn (Bấm vào đây để cài đặt)