Latest

StatusTweak v1.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Hãy làm thanh trạng thái (status bar) của bạn hữu ích hơn. StatusTweak cho phép bạn tùy chỉnh thanh trạng thái của
Read More

LSCameraExtender v1.0

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Requires iOS 5 or higher Not for iPod touch or iPad LSCameraExtender cho phép bạn tổ chức lại theo cách bạn muốn
Read More

Multifl0w v2.1.9-1

http://www.youtube.com/watch?v=pcIORhb8NfQ Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description: Exposé-like multitasking for iOS! Works with iOS4, and iPad! Multifl0w được code lại hoàn toàn tối ưu tốc độ,
Read More

AnimateDock v1.0

  Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Với tinh chỉnh này bạn sẽ có thể làm các biểu tượng trên thanh dock có hiệu ứng hoạt
Read More

PushTone v1.0-1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Requires iOS 5 or higher iOS có một thư viện nhạc chuông mạnh mẽ. Nhưng nó chỉ có thể được sử dụng
Read More

WorldClockCenter v1.1-2

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Yêu cầu iOS 5 hoặc cao hơn. Không sử dụng với iPad (không có ứng dụng Timer) WorldClockCenter là một plugin cho Notification Center.Nó cho
Read More

Safari Upload Enabler v1.0-7

http://www.youtube.com/watch?v=oJQGtRNsReM Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Yêu cầu hoạt động trên iOS4.1+ Cho phép upload file trực tiếp từ MobileSafari! Bạn đã bao giờ muốn tải một tập
Read More

AnyAttach v1.0-6

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Yêu cầu hoạt động trên iOS4+! AnyAttach là một tinh chỉnh cho phép bạn có thể attach tập tin tuỳ ý ngày
Read More

PlayAwake v1.2.7

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Tương thích với iOS 3.x – 4.x & 5.x Sử dụng âm nhạc từ iPod làm âm thanh đồng hồ báo
Read More

AllMail v1.4-1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Tương thích với OS4.x & iOS 5. Với tweak AllMail bạn có thể Mark as read (hay unread), flag (hay unflag),
Read More

Flowtation v1.1.4

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Tương thích với iOS 5 trên tất cả các iPhone và iPod touch. Không tương thích với iPad. Flowtation tạo
Read More