Latest

SessionFiend v1.0.0-3

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Hoạt động trên iOS 5, cho iPhone & iPad. Đã từng ở trong một tình huống khi bạn muốn bạn
Read More

AssistantLove v1.1.2-3

  Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu iOS 5+ và Siri AssistantLove mở rộng khả năng Siri. Tích hợp với Spotify có nghĩa là bạn không còn giới hạn
Read More

IconRotator v0.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Không dành cho iPad. IconRotator là một tinh chỉnh giúp các icon ngoài SpringBoard tự động
Read More

StatusTweak v1.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Hãy làm thanh trạng thái (status bar) của bạn hữu ích hơn. StatusTweak cho phép bạn tùy chỉnh thanh trạng thái của
Read More

LSCameraExtender v1.0

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Requires iOS 5 or higher Not for iPod touch or iPad LSCameraExtender cho phép bạn tổ chức lại theo cách bạn muốn
Read More

Multifl0w v2.1.9-1

http://www.youtube.com/watch?v=pcIORhb8NfQ Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description: Exposé-like multitasking for iOS! Works with iOS4, and iPad! Multifl0w được code lại hoàn toàn tối ưu tốc độ,
Read More

AnimateDock v1.0

  Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Với tinh chỉnh này bạn sẽ có thể làm các biểu tượng trên thanh dock có hiệu ứng hoạt
Read More

PushTone v1.0-1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt. Description Requires iOS 5 or higher iOS có một thư viện nhạc chuông mạnh mẽ. Nhưng nó chỉ có thể được sử dụng
Read More