SessionFiend v1.0.0-3

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt.

Description

Hoạt động trên iOS 5, cho iPhone & iPad.

Đã từng ở trong một tình huống khi bạn muốn bạn có thể có lưu một nhóm các tab để đọc ở một thời điểm khác?
Đôi khi bạn chỉ muốn có thể mở tất cả các trang web ưa thích của bạn cùng một lúc?

SessionFiend mang đến cho bạn một người quản lý đầy đủ tính năng cho Safari cho phép bạn lưu, chỉnh sửa và phục hồi một nhóm các tab một cách dễ dàng. Nó tích hợp hoàn hảo vào danh sách bookmark của Safari.

Tất cả các cấu hình được thực hiện từ bên trong bảng điều khiển Bookmarks của các ứng dụng Safari.

VERSION v1.0.0-3

  • Fix crash khi chỉnh sửa một trang web theo những điều kiện nhất định.

Hoạt động trên iOS 5 !

sessionfiend1.png
sessionfiend2.png
sessionfiend3.png
sessionfiend4.png