Springtomize 2 – iOS 5+ tuỳ chỉnh SpringBoard, LockScreen, Status Bar…

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt.

Description

Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ 

Springtomize 2 phiên bản dành cho cho iOS 5 cho phép tuỳ biến giao diện SpringBoard của bạn, bạn sẽ cảm thấy là mình làm được những gì mình muốn. Nó cung cấp rất nhiều lựa chọn để thay đổi ngay cả những khía cạnh nhỏ trên thiết bị của bạn. Springtomize thực sự là tinh chỉnh duy nhất bạn cần để tùy chỉnh thiết bị của bạn, và nó cung cấp tất cả các thiết lập mà bạn có thể cần trong một giao diện duy nhất, thuận tiện.

Bạn có thể tìm thấy một tài liệu hướng dẫn chi tiết giải thích tất cả các tính năng của Springtomize 2 trong bảng Settings. Hoặc bạn cũng có thể xem từ link này: Springtomize 2

VERSION
v1.2-4

 • New: – Không cần Reload Settings để apply các thay đổi dock flow (chỉ cần nhấp vào nút “Apply”)
 • Fixed: – tương thích với IconRotator.

v1.1-1

 • Thêm hỗ trợ 16 gói ngôn ngữ.
 • Cải tiến phương thức Respring và Reloading Settings
 • Tuỳ chọn ẩn ổ khoá trên Status Bar.
 • Tuỳ chọn vô hiệu hoá notification center.
 • Thay đổi màu clock ngoài Lock Screen.
 • Hỗ trợ đầy đủ Infinidock.

v1.0-5
Fixed:

 • Trang Spotlight vẫn hiện khi ta cấu hình vô hiệu hoá.
 • Không tương thích với ’20 second lockscreen’.
 • Artwork không hiển thị ngoài LockScreen.

v1.0-3
Fixed:

 • Thay đổi kích thước icon không hoạt động ở ver 1.0-2.
 • Icon bị trắng và notification center không hoạt động khi disable multitasking.
 • Không ẩn được spotlight.
 • Biểu tượng bị nhảy ngẫu nhiên khi kích hoạt cover flow cho dock.
 • SpringBoard crash khi đồng bộ với iTunes sau khi ẩn Newsstand.
 • Đồng hồ trên thanh status bar không cập nhật.

New:

 • Ẩn biểu tượng báo thức trên status bar.
 • Có thể xem hướng dẫn offline.

Hoạt động trên iOS 5!

3 Comments