IconRotator v0.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt.

Description

Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+
Không dành cho iPad
.

IconRotator là một tinh chỉnh giúp các icon ngoài SpringBoard tự động xoay khi ta xoay màn hình. Một tweak nhỏ nhưng rất thú vị 

Hoạt động trên iOS 5+ !
photo-10-01-50-25-02-2012.png
photo-10-01-24-25-02-2012.png
photo-10-01-31-25-02-2012.png