Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Các vấn đề liên quan tới Wi-Fi luôn là một trong các vấn đề gây khó chịu nhất tới người dùng các thiết bị iOS. Gần đây nhất là trên bản cập nhật phần mềm mới nhất iOS 9.3.1, một số người dùng phản ánh rằng thiết bị của họ không thể kết nối vào mạng hoặc thường xuyên bị ngắt kết nối với Wi-Fi. Một số phương pháp sau đây sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Khắc phục vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

1, Khởi động lại thiết bị của bạn

Khởi động lại iPhone của bạn và sau đó thử kết nối nó với mạng WiFi.

Giữ nút Home và nút Nguồn (Sleep) cùng một lúc cho khoảng mười giây cho đến khi bạn nhìn thấy logo trên màn hình Apple.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

2, Khởi động lại router của bạn

Thử kết nối lại bằng cách khởi động lại router, modem và các thiết bị mạng khác.

3, Forget Wi-Fi Network

Hãy thử Forget Wi-Fi Network hiện tại của bạn và kết nối lại với nó.

Bước 1: Nhấp vào Settings → Wi-Fi.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 2: Chạm vào tên của mạng bạn đang kết nối

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 3: Click vào Forget Wi-Fi Network

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Sau đó thử kết nối lại với mạng Wi-Fi này.

4, Bật / Tắt Wi-Fi Assist

Wi-Fi Assist là một tính năng mới trên bản cập nhật iOS 9. Nó cho phép thiết bị kết nối với dữ liệu di động bất cứ khi nào kết nối WiFi yếu. Hãy thử bật/tắt nó một vài lần.

Bước 1: Truy cập vào Settings → Cellular

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 2: Di chuyển xuống dưới cùng mục Cellular để tìm mục ‘Wi-Fi Assist’, thực hiện bật/tắt lại nó vài lần.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

5, Thay đổi cài đặt DNS

Thử thay đổi cài đặt DNS để giải quyết vấn đề về tốc độ và kết nối với mạng Internet.

Thực hiện thay đổi cài đặt DNS tại đây

6, Vô hiệu hóa dịch vụ định vị dành cho mạng Wi-Fi

Vô hiệu hóa dịch vị định vị dành cho kết nối WI-Fi để giải quyết vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1.

Bước 1: Truy cập Settings→Privacy

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 2: Vào Location Services → System Services.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 3: Vô hiệu hóa với Wi-Fi Networking

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

7, Cài đặt lại mạng

Đặt lại thiết lập mạng có thể giúp bạn khắc phục vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1 này ngay lập tức.

Bước 1: Truy cập Settings – General

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 2: Vào Reset, chọn mục Reset Network Settings và xác nhận nó.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

8, Đặt lại tất cả các thiết lập

Nếu vẫn chưa được khắc phục vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1, Bạn nên đặt lại tất cả các thiết lập trên thiết bị.

Bước 1: Truy cập Settings – General

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 2: Vào Reset, chọn mục Reset All Settings và xác nhận nó.

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

9, Restore thiết bị của bạn

Nếu các phương pháp trên không thể giúp bạn khắc phục vấn đề Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1, phương pháp cuối cùng là khôi phục thiết lập trên thiết bị iOS về thiết lập ban đầu. Hãy sao lưu lại thiết bị của bạn trước khi thực hiện phương pháp này.

Bước 1: Kết nối thiết bị iOS của bạn với một máy tính có cài sẵn phần mềm iTunes.

Bước 2: Khởi động iTunes và mở vào thiết bị của bạn.

Bước 3: Tiếp theo nhấp vào Restore iPhone trong mục Summary

Wi-Fi không hoạt động trên iOS 9.3.1

Bước 4: Nhấp vào Restore một lần nữa để xác nhận, nó sẽ xóa mọi dữ liệu và cài đặt của bạn để cài đặt phiên bản iOS mới nhất.

 

Chúc các bạn thành công.