Thay đổi cài đặt DNS và tăng tốc cho Safari

Đây là một bài hướng dẫn về cách thay đổi cài đặt DNS và tăng tốc cho Safari trên iPhone. Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT, FPT, Viettel,…) thiết các dịch vụ phân tích và truy cập các tên miền trên máy chủ của họ. Thay đổi cài đặt DNS sẽ giúp phân tích các tên miền sang một địa chỉ IP dạng số. Bằng cách thay đổi cài đặt DNS cấu hình tự động trong iPhone của bạn có thể tăng tốc độ trình duyệt Safari và tất cả các ứng dụng được truy cập Internet thông qua kết nối Wi-Fi của bạn.

Thay đổi cài đặt DNS

Thay đổi cài đặt DNS của bạn có thể được thực hiện trên cài đặt của mạng Wi-Fi hiện tại của bạn. Mở Settings và chọn Wi-Fi. Bấm vào biểu tượng chữ “i” màu xanh bên cạnh mạng Wi-Fi đang được bạn kết nối. Điều này sẽ đưa bạn đến các cài đặt chi tiết trong Wi-Fi.

thay đổi cài đặt DNS

Lưu ý: Thay đổi cài đặt DNS chỉ áp dụng cho các kết nối Wi-Fi, không áp dụng cho các dữ liệu di động / điện thoại di động.

Trang chi tiết của mạng Wi-Fi hiện tại của bạn sẽ hiển thị ‘IP address, subnet mask, router and DNS servers’. Các giá trị số bên cạnh DNS để tùy chỉnh nội dung của thiết lập này.

thay đổi cài đặt DNS

Một số máy chủ sau đây cho tốc độ tối đa:

  • Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
  • Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220

Nhập cả 2 dãy số của 1 DNS và ngăn cách chúng bằng 1 dấu phẩy và 1 dấu cách (ví dụ: 8.8.8.8, 8.8.4.4 ), để cung cấp cho iOS một máy chủ DNS chính và phụ. Điều này sẽ tối ưu hóa độ tin cậy và hiệu suất.

Tham khảo thêm nhiều các hướng dẫn hữu ích tại đây