Sử dụng bàn phím Hub của Microsoft trên iPhone.

Hub Keyboard của Microsoft bây giờ có sẵn cho iPhone. Nó không phải là bàn phím Hub của Windows Phone được thích hợp trên các thiết bị cầm tay của Apple. Đây là một phiên bản iOS của Hub Keyboard được phát hành trên Android vào tháng Hai. Bạn có thể tải về và cài đặt từ Apple App Store, Lưu ý rằng Hub Keyboard chỉ hỗ trợ cho các thiết bị sử dụng iOS 9.1 trở lên.

bàn phím Hub

Sử dụng bàn phím Hub Keyboard.

Giống như bàn phím phần mềm của bên thứ ba khác, bàn phím Hub có thể được dễ dàng cài đặt trên thiết bị của bạn trong một lần tải. Chỉ cần truy cập đến Settings> General> Keyboards> Add New Keyboard và chọn Hub Keyboard từ danh sách các bàn phím được mở ra.

Không quá khó khăn khi phải chuyển đổi giữa các bàn phím theo thói quen của bạn.

Hub Keyboard, một dự án của Microsoft Garage, cho phép bạn soạn thảo văn bản, đưa thông tin từ các dịch vụ khác nhau đến bàn phím của bạn một cách nhanh chóng. Đăng nhập với tài khoản Office 365 ‘work’ hoặc ‘school’ của bạn để mở khóa truy cập để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, Hub cũng tích hợp Office 365 cho phép bạn để lấy và chia sẻ URL của tài liệu trong OneDrive và SharePoint, cũng như thông tin liên hệ khác. Hub Keyboard chỉ hỗ trợ ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh, nhưng Microsoft đang đưa thêm vào các ngôn ngữ khác.

Thêm các thông tin hữu ích khác tại Cydia.vn