where can i mint an nft create your own nft collection drop nft collection where to make nfts for free what does minting mean in crypto

Snapper 2: Công cụ chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp

Snapper 2 Đây là công cụ tinh chỉnh mạnh mẽ cho việc chụp màn hình các thiết bị đã jailbreak. Với Snapper 2 bạn có thể chọn vị trí chụp ảnh màn hình, thậm chí ghim hình đó ngay trên màn hình chính.

Ví dụ, bạn đã bao giờ chuyển đổi giữa hai ứng dụng, có thể bạn chụp một bức ảnh của một mật khẩu WIFI mà bạn cần phải nhập? Với Snapper 2 những điều này có thể làm rất dễ dàng.

Snapper 2

Để sử sụng các bạn dùng phím Home + nguồn để chọn vị trí chụp, sử dụng phím Home + nguồn hai lần sẽ trở về chụp ảnh màn hình thường.

Các chức năng chính của Snapper 2

– Cho chọn vị chí chụp ảnh màn hình.
– Nhiều tùy chỉnh khác nhau.
– Có thể kết hợp với Activator.
– Cho hiện nhiều ảnh screenshot trên màn hình.
– Tự động lưu anh vào thư viện.
– Nhiều hiệu ứng.

Thông tin:

Tên Tweak: Snapper 2
Tác giả: Jonathan Winger Lang
Giá: $2.49 (Free trên souce cydia.vn)