Đây là công cụ tinh chỉnh mạnh mẽ cho việc chụp màn hình các thiết bị đã jailbreak. Với Snapper 2 bạn có thể chọn vị trí chụp