Cách đưa chức năng Respring vào trong thiết bị không jailbreak

Tiện ích “Respring” máy tưởng chừng chỉ xuất hiện trên các thiết bị đã jailbreak, thì giờ đây nó đã có thể thực hiện đối với những thiết bị không jailbreak. Bạn có thể thiết lập tính năng “Respring” này bằng cách sử dụng 1 số mẹo nhỏ. Trên cơ bản, thiết lập được khởi tạo bằng cách add 1 thư mục này vào 1 thư mục khác, khi bạn mở thư mục bên trong 1 thư mục khác, khi đó thiết bị sẽ bị crash và tự respring máy.

http://www.biteyourapple.net/wp-content/uploads/2011/01/respring.png

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ra 2 thư mục  bao gồm 1 số ứng dụng bất kì

Bước2: Đặt 1 thư mục chứa những ứng dụng bất kì  tại trang homescreen thứ 3, thư mục còn lại bạn đặt tại trang homescreen thứ 2

Bước 3: Di chuyển về trang homescreen thứ 3 và nhấn phím Home, ngay lập tức nhấn và giữ  vào thư mục bạn đặt tại trang homescreen 3 này. Màn hình sẽ tự động di chuyển về trang homescreen đầu tiên. Lúc này, bạn nhanh chóng quay trở về trang homescreen thứ 2 có chứa thư mục mà bạn đã tạo

Bước 4: Nếu bạn thưc hiện chính xác, chế độ rung sẽ tự động được bật. Nhấn vào thư mục bạn đã tạo tại trang homescreen thứ 2 để mở nó, sau đó nhấn phím Home. Di chuyển thư mục đã khởi tạo tại trang homescreen 3 vào trong thư mục đã khởi tạo tại trang homescreen thứ 2

Bước 5: Mở thư mục tại trang homescreen 2 và nhấn giữ, đưa các ứng dụng bên trong ra ngoài.

Bước 6: Bây giờ còn lại trong thư mục này sẽ chưa 1 thư mục khác. Bây giờ thì bạn có thể nhấn giữ thư mục đó và đổi tên thư mục chính bên ngoài là “Resring”

Bất cứ khi nào bạn muốn resring máy, bạn chỉ cần nhấn vào thư mục “Resring”.

Matthew Seltzer Respring Tio

Video hướng dẫn