Tiện ích “Respring” máy tưởng chừng chỉ xuất hiện trên các thiết bị đã jailbreak, thì giờ đây nó đã có thể thực hiện đối với những thiết