how to get an nft p mint mark nft mint calendar nft market now

WeeTrackData7 for Notification Center – theo dõi sử dụng dữ liệu di động nhanh chóng trên NC

WeeTrackData7 là công cụ đơn giản nhất để theo dõi việc sử dụng dữ liệu di động của bạn. Bạn có thể truy cập tất cả các số liệu thống kê cần thiết về truyền dữ liệu của bạn ngay từ Notification Center iOS 7!

Trên iOS 5, 6 các bạn có thể tải WeeTrackData cũng trên source Cydia.vn

Tên: WeeTrackData7 for Notification Center
Phiên bản: 1.0.0
Nhà phát triển: Albert Schulz
Giá: $1.99 (Miễn phí trên Cydia.vn)
Tương thích: iOS 7.
Repository: BigBoss

WeeTrackData7 được đặc biệt là dành cho những người sử dụng gói 3G/Data hạn chế, bạn có thể thiết lập một giới hạn hàng tháng và các ngày của chu kỳ thanh toán và ứng dụng sẽ cho bạn thấy số liệu thống kê thời gian hiện tại về tháng hiện tại, 7 ngày vừa qua hoặc ngày hiện tại trong một giao diện đơn giản và đẹp.

Tuỳ chỉnh trong Settings. Các add-on của Notifications các bạn cần phải kích hoạt nó từ Settings – Notification Center.

Hình Ảnh:
Các bạn có thể cài đặt miễn phí trên source Cydia.vn (nhớ refresh Cydia trước khi tìm)