Unfold – Mở khoá kiểu màn hình gấp, miễn phí trên Cydia

Unfold đã xuất hiện video review trên Youtube từ ngày 20-05 và đến ngày hôm (24-05) đã có gần 75.000 lượt xem. Unfold được thực hiện từ ý tưởng độc đáo, mở khoá giống kiểu gấp giấy từ concept “fold to unlock” của Anton Kudin.

Hãy xem video dưới đây:

Hoàn toàn tương thích với Intelliscreen X, LockInfo, LockInfo, Camera Grabber, Bulletin và nhiều tinh chỉnh cho màn hình khoá khác… Chúng ta vẫn có thể xử lý các thông báo Notifications bình thường.

Người sử dụng vẫn có thể sử dụng mật khẩu bình thường. Màn hình vẫn sẽ hiện “Enter passcode” nếu chúng ta thiết lập Passcode.

Hoạt động trên iOS 5 và chưa hỗ trợ iPad.

Hình ảnh minh hoạ:
 

Các bạn có thể cài đặt hoàn toàn miễn phí trên Cydia (từ source BigBoss)