Apple đã cho phép chặn facebook theo dõi kể từ iOS 14.6 beta 2

Kể từ phiên bản iOS 14.5, Apple đã mang đến App Tracking Transparency (ATT), một tính năng hỗ trợ người dùng tốt hơn trong việc bảo mật thông tin, thông qua việc hỏi ý kiến của người dùng nếu họ muốn để các ứng dụng thu thập dữ liệu của mình hay không.

Cho đến nay, các nhà phát triển ứng dụng và nhà quảng cáo đã có thể nhắm mục tiêu các quảng cáo cụ thể đến người dùng dựa trên dữ liệu thu thập được từ họ. iOS 14.5 sẽ ẩn dữ liệu này khỏi nhà phát triển ứng dụng.

Nếu điều đó nghe có vẻ hơi khó hiểu, Apple đã xuất bản một video dài hai phút giải thích những gì các nhà phát triển ứng dụng đã và đang làm cho đến nay. Và nó sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai – với bản cập nhật iOS 14.5.

Người lồng tiếng trong video cho biết: “Đó là một tính năng cung cấp cho bạn sự lựa chọn. “Lựa chọn về cách ứng dụng sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn.”

Video giải thích cách các nhà quảng cáo sử dụng dữ liệu người dùng như lịch sử vị trí, lịch sử duyệt web và các dữ liệu khác để theo dõi họ. Nó thậm chí còn nói rằng nhiều công ty quảng cáo có một ‘hồ sơ’ được thực hiện dựa trên việc sử dụng.

Apple cũng đã cho phép chặn việc theo dõi/lấy dữ liệu người dùng của Facebook kể từ phiên bản iOS 14.6 beta 2.

 

 

Cách sử dụng tính năng App Tracking Transparency

Bạn cần cập nhật lên iOS 14.5 (hoặc iPadOS 14.5) để sử dụng cài đặt App Tracking Transparency. Sau khi cài đặt bản cập nhật, tính năng này được bật theo mặc định. Bạn sẽ nhận thấy nó có hiệu lực bất cứ khi nào bạn cài đặt một ứng dụng mới — một thông báo bật lên bây giờ sẽ hỏi bạn có muốn cho phép ứng dụng theo dõi bạn hay không.

Bạn cũng có thể xem lại ứng dụng nào được phép theo dõi bạn và thay đổi quyền của chúng bất kỳ lúc nào trong ứng dụng cài đặt iOS:

  • Vào Settings > Privacy > Tracking.
  • Các ứng dụng yêu cầu quyền theo dõi được liệt kê trong phần Allow Apps to Request to Track.
  • Nhấn vào một trong các ứng dụng từ danh sách để cho phép hoặc hạn chế quyền theo dõi
  • Nếu bạn muốn tắt tính năng theo dõi cho tất cả các ứng dụng iOS, bạn có thể tắt mục Allow Apps to Request to Track đi là được. Cài đặt này cũng sẽ tự động áp dụng cho bất kỳ ứng dụng mới nào bạn tải xuống trong tương lai.

Lưu ý: việc tắt theo dõi sẽ ảnh hưởng đến cách hoạt động của ứng dụng và có thể phá vỡ một số tính năng trong một số ứng dụng, trong khi những ứng dụng khác có thể không hoạt động. Tuy nhiên, nói chung, ảnh hưởng phổ biến nhất là bạn sẽ thấy các quảng cáo ít liên quan hơn — điều gì đó mà ứng dụng sẽ cảnh báo nếu bạn vô hiệu hóa quyền theo dõi của ứng dụng. Bạn luôn có thể khôi phục quyền theo dõi nếu điều đó gây khó khăn cho bạn (và bạn không ngại bị theo dõi). Và nếu một ứng dụng không hoạt động với tính năng theo dõi bị tắt và bạn vẫn không muốn bị theo dõi, bạn luôn có thể xóa ứng dụng đó.