Volume Amplifier vừa cập nhật phiên bản 1.0.8 tương thích với tốt hơn với iOS 7, hỗ trợ iPhone 5s, 5c. Các bạn có thể cài đặt phiên