Lại một tuần nữa trôi qua, các tweak cydia đã và đang liên tục được cập nhật để tương thích với công cụ jailbreak iOS 10. Hôm nay,