Cuối cùng, Semi-Restore cũng đã được các nhà phát triển cập nhật. Phiên bản mới hiện nay tương thích với tất cả các thiết bị iOS đã Jailbreak bao