TinyUmbrella, công cụ giúp bạn lưu trữ SHSH chuẩn bị cho việc hạ cấp đã được cập nhật phiên bản mới. Như đã thông báo, TinyUmbrella đã quay