Sau khi công cụ jailbreak iOS 10 ra mắt được mọt thời gian, các nhà phát triển đã liên tục cập nhật các tweak để có thể tương