SwipeDock thêm không gian màn hình của bạn bằng cách ẩn Dock

SwipeDock thêm không gian màn hình của bạn bằng cách ẩn Dock. Chỉ cần swipe xuống màn hình chủ của bạn (nơi mà các biểu tượng có thể nhìn thấy) và dock sẽ biến mất. SwipeDock cũng có thể thêm một hàng bổ sung để có năm hàng biểu tượng thay vì bốn. Nó hiện đang cung cấp chín hình ảnh động khác nhau. SwipeDock hỗ trợ iPhone, iPod Touch và iPad chạy iOS 4.0 và cao hơn.

Nếu bạn không muốn sử dụng những thao tác mặc định trong SwipeDock, bạn có thể thay thế bằng cách gán các thao tác trong Activator.

Video Review

ScreenShots

swipedock1.png
swipedock2.png
swipedock3.png
swipedock4.png

Cài đặt cho tinh chỉnh này trong Settings app

Hoạt động trên iOS 4.x & 5.x !

Cài đặt miễn phí trên source Cydia.vn