Stride mở khoá bằng gestures cho iPhone

Mở khóa thiết bị iOS của bạn theo một cách hoàn toàn mới.

Không bao giờ làm bạn cần phải lo lắng về việc nhập một số mật khẩu dài, hoặc được giới hạn đến 9 điểm trên một grid. Với Stride, bạn sẽ mở khóa với các cử chỉ (gestures).

Bạn chỉ cần vẽ ra “mật khẩu” của bạn.

Mặc dù Stride là khá an toàn, cho hiệu quả tốt nhất nhưng bạn nên thiết lập một mã PIN/mật mã vì nó làm cho mọi thứ thêm an toàn, và đẹp hơn rất nhiều!

Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+
Không tương thích với iPad.

Video Reviews

ScreenShotsHoạt động trên iOS 5+ !
Cài đặt từ Source: Cydia.vn
4 Comments