Springtomize 3: tuỳ chỉnh tất cả trong một, phiên bản cho iOS 7

Như các bạn đã biết thì từ iOS 4, 5, 6, Springtomize là một tinh chỉnh luôn luôn được yêu thích bởi nó có thể giúp bạn tuỳ chỉnh thiết bị iDevices gần như không hạn chế, nó có thể thay thế hàng chục tinh chỉnh khác cộng lại.

Springtomize 3 hỗ trợ tất cả các thiết bị chạy iOS 7 kể cả chip A7 (iPhone 5s, iPad Air/Mini Retina) được tác giả Filippo Bigarella phát hành phiên bản đầu tiên cho iOS 7 cách đây gần 1 tháng (25/01/2014) và tới phiên bản hiện tại (1.1.0-2 phát hành ngày 21/02/2014) nó đã được tác giả tích hợp thêm luôn các hiệu ứng khi di chuyển các trang màn hình giống tinh chỉnh Barrel nổi tiếng cũng như hiệu ứng khi tắt màn hình giống tinh chỉnh TV Tube Sleep, SleepFX…

Các hiệu ứng lật trang bao gồm:

 • Rotate
 • Stairway
 • Light Fade
 • Fade In Place
 • Time Machine
 • Long Leap
 • Stretch
 • Compress
 • Shrink
 • Vertical Scroll
 • Roll Page
 • Clash
 • Spread
 • Cube
 • Bubble
 • Alternate Roll
 • Interlace
 • Tear Apart
 • Shuffle
 • Come In and Go Up/Down

Bài này mình sẽ viết chi tiết một chút cho các bạn mới làm quen với iOS cũng như mới sử dụng Springtomize, gói Việt hoá cho Springtomize 3 cũng sẽ sớm được cập nhật lên source Cydia.vn cho các bạn dễ sử dụng hơn.

Video Review Springtomize 3 v1.1 từ iDB:

Springtomize 3 cơ bản có các mục chính:

Animations  – tuỳ chỉnh  thay đổi tốc độ Animation, chọn hiệu ứng lật trang, hiệu ứng khi tắt màn hình. Muốn có cảm giác là thiết bị chạy nhanh hơn thì bạn giản thanh Custom Speed xuống.

App Slide – thay đổi kích thước, ẩn icon các ứng dụng trong cửa sổ chuyển đổi Multitasking.

Control Center – tuỳ chỉnh ẩn các thành phần trên trung tâm điều khiển (Control Center)

Dock – ẩn thanh Dock, thay đổi kích thước, số lượng, ẩn nền dock, hiệu ứng CoverFlow.

Folders – làm trong nền, tạo thư mục trong thư mục, hiệu ứng animation, thay đổi kích thước, số lượng hàng/cột trong thư mục.

Icons – ẩn báo update, khoá không cho di chuyển biểu tượng, khoá rung ring biểu tượng khi bấn giữ, vô hiệu hoá gỡ bỏ ứng dụng, hiệu ứng cho ảnh biểu tượng, chỉnh độ trong, tuỳ chỉnh font của nhãn biểu tượng, thay đổi màu sắc của badge, ẩn các biểu tượng mà bạn muốn…

Lock Screen – tuỳ chỉnh màn hình khoá như ẩn Camera Grabber, Control Center Grabber, Notification Center Grabber, thay đổi font/style của ngày giờ.

Pages – ẩn page dots, vô hiệu hoá Spotlignt, thay đổi kích thước các biểu tượng, ẩn nhãn, số lượng biểu tượng trên dòng/cột.

Status Bar – thay đổi logo mạng, giờ trên Status Bar dạng text, ẩn tất các các thành phần trên Status Bar nếu bạn muốn.

Tổng kết lại, với Springtomize 3 các bạn có thể dùng một mình nó để thay thế: Barrel, SleepFX, Infinidock (thay đổi số biểu tượng dưới dock), Shrink hay Bigify (thay đổi kích thước biểu tượng), Iconoclasm, Infiniboard (số hàng, cột trên SpringBoard, Infinifolder hay FolderEnhancer (tuỳ chỉnh thư mục), tính năng cơ bản của Cloaky, StatusModifier (ẩn các thành phần, tuỳ chỉnh logo mạng trên Status Bar) và nhiều tinh chỉnh nữa mà hiệu mình không nhớ 😀