QuickDo v3.6-1

Description:

Chức năng chính:

* Tạo nút “Home” ảo , thoát khỏi ứng dụng, khóa điện thoại và iPod mọi lúc.
* Tạo nút Power, respring, khởi động lại và tắt nguồn.
* Quản lý việc chạy đa nhiệm, thoát ứng dụng hoặc chuyển sang các ứng dụng chạy ngầm.
* Vuốt 1 cái để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy.
* Ứng dụng các phím tắt, nhanh chóng mở ứng dụng ưa thích của bạn.
* Tắt hay treo các cuộc gọi đến.
* Chuyển đổi giữa các ứng dụng với nút tăng giảm âm lượng.
* Hủy bỏ các biểu tượng ứng dụng gần đây.
* Show và gọi backgrounder SBSettings.

Hướng dẫn: Cài đặt QuickDo từ source của GSM sau đó vào đây để xem hay yêu cầu lấy key!

Hướng dẫn trực tiếp:

– Cài đặt QuickDo từ Cydia.vn xong – Respring máy
– Chạy QuickDo từ SpringBoard
– Tap vào “Active” để lấy QuickDo ID
– Chạy link tạo keygen trên máy tính: License Generator
– Chọn “QuickDo 3.x (for iPhone/iPod Touch)”
– Điền QuickDo ID vừa lấy ở trên
– Generate serial
– Chạy QuickDo từ SpringBoard
– Tap vào nút “Activate”
– Điền “License Code” vừa lấy ở trên vào
– Bấm nút “Done”
– Respring lại máy và sử dụng.

VERSION v3.6

 • Add full screen gesture bằng hai ngón (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Left, Swipe Right, Pinch, Spread, Rotate Clockwise, Rotate Anticlockwise, Double Tap, Hold).
 • Add Status Bar gesture settings.
 • Add “Click lock button” action.
 • Add “Show lock screen” action.
 • Add “Compose Tweet” action.
 • Add “Virtual Assistant” action.
 • Thêm nhấn nút trình đơn miễn nhiệm tờ chuyển đổi.
 • Optimize cài đặt ứng dụng QuickDo, hiển thị tên các action trên trang gesture.
 • Optimize “Switch to Left/Right App” action.
 • Optimize “Switch to Left/Right App” action.
 • Status Bar gestures hỗ trợ Cydia, iFile & SBSettings trên iOS5.0+.
 • Full screen gestures (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Left, Swipe Right, Double Tap, Hold) hỗ trợ Cydia, iFile & SBSettings trên iOS5.0+.
 • Fix một số điện thoại hành động không làm việc trên iOS5.x
 • Fix khi hiển thị toggle sheet, xoay thiết bị gây ra đóng băng.
 • Fix các lỗi khác và tối ưu hóa mã.

v3.5

 • Thêm sử dụng 3 ngón để làm fullscreen (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Left, Swipe Right, Pinch, Spread, Rotate Clockwise, Rotate Anticlockwise, Double Tap, Hold. Để sử dụng gestures này bạn cần phải tắt chế độ Zoom bằng cách vào Settings app: Settings > General > Accessibility > Zoom > Turn off).
 • Thêm tuỳ chỉnh “3th finger gesture Swipe orientation lock” và “Disable 3th finger gesture for applications” trong settings.
 • Thêm toggle thông tin, hiển thị ngày, địa chỉ IP và thông tin bộ nhớ.
 • Thêm tuỳ chọn vào Safe Mode trong bảng Power.
 • Có thể chỉnh Brightness, Volume, Information toggle ở bất cứ nơi nào.
 • Hỗ trợ đặt mật khẩu, nếu ứng dụng được đặt mật khẩu thì khi ta bấm vào các shortcut thì ứng dụng đó sẽ đòi mật khẩu truy cập.
 • Fix “Switch to left app” không hoạt động trên iOS 5 và có thể chuyển đổi bất cứ nơi nào.

v3.5.1

* Thêm hành động “Close all running applications”
* Thêm “Switch to last application anywhere”
* Optimize “Go to 1st or last page / Cancel editing”
* Gỡ bỏ AppSwitcher từ hệ thống điểu chỉnh âm lượng.
* Fix “Switch to Previous/Next App” không hoạt động trên iOS 5.
* Fix QuickDo Settings app crash trên iOS4.1.
* Fix không hoạt động với iAP Cracker

v3.4

* Thêm Brightness và Volume toggle.
* Thêm chọn cửa sổ và Search Bar
* Fix lỗi và tối ưu hoá

Hoạt động trên OS4.x & iOS 5!

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.

ScreenShots

quickdo1.jpg
quickdo2.jpg
quickdo3.jpg
quickdo4.jpg
quickdo5.jpg