Quasar ứng dụng đầu tiên giúp quản lý các cửa sổ cho iPad

Quasar là ứng dụng đầu tiên giúp quản lý các cửa sổ cho iPad. Bây giờ khi bạn mở các ứng dụng, nó sẽ chạy theo từng cửa sổ giống như trên máy tính của bạn. Quasar là ứng dụng chuyển đổi được tích hợp mặc định vào iOS (nháy đúp phím Home)
Thoát hoàn toàn ứng dụng đang chạy bằng app switcher hay nhấn giữ nút close.

Nó được tích hợp với trung tâm thông báo (Notifications Center) và với Safari/App Store/YouTube/links mở ra các ứng dụng khác.

Cấu hình tuỳ chỉnh trong Settings

Hoạt động trên iOS 5+ – Cho iPad!

Video Review

ScreenShots

quasar1.png
quasar2.png