PlaceTrack v1.2.5

Description:

PlaceTrack là ứng dụng chạy nền tốt nhất, đầy đủ các tính năng của Google Latitude.

* Nó cũng hoạt động trên các thiết bị cũ (3G) và iOS cũ hơn (3.1.x) hay thiết bị vô hiệu hoá chạy nền.
* Sử dụng pin tuyệt vời: nó sử dụng chế độ SLC (Thay đổi Location đáng kể), không tiếp tục chạy nền: bị đình chỉ trong nền hầu hết thời gian và không sử dụng hiệu năng của CPU.
* Có thể lưu lịch sử vị trí tại địa phương và có thể xuất ra file kml
* Facebook / tích hợp email / sms: đăng vị trí của bạn với một bản đồ nhỏ.
* Rất nhiều các thiết lập cấu hình và tùy chọn

Các tính năng chính:

 • Giữ Google Latitude up-to-date với vị trí chính xác của bạn: cài đặt các ứng dụng, xác thực, cho phép nền, bỏ và quên nó đi!
 • Kiểm tra địa chỉ liên lạc của bạn (hình thu nhỏ được hiển thị trên bản đồ hoặc xem danh sách) một khi bạn xác nhận nhau như những người bạn.
 • Tùy chọn vị trí lịch sử và xuất ra file KML: bạn có thể trích xuất địa điểm qua email như một tập tin KML và xem chúng trên một bản đồ Google hoặc bằng cách sử dụng Google Earth.
 • Hỗ trợ Facebook: cập nhật lên tường Facebook của bạn với các dữ liệu vị trí, bản đồ và văn bản tùy chọn.
 • Chế độ pin chạy nền thân thiện: ứng dụng sẽ không thực sự hoạt động, nó chỉ được đánh thức khi bạn di chuyển đáng kể (phát hiện bằng cách sử dụng các trạm phát sóng), hầu hết thời gian nó chỉ ngủ và phần cứng GPS được tắt để đảm bảo không hao pin.
 • Tự động khởi động lại: nếu ứng dụng bị tắt hoàn toàn vì bất cứ lý do gì (ví dụ, sau khi máy hết pin) và chế độ nền được kích hoạt, ứng dụng tự động bắt đầu lại trong nền trên vị trí thay đổi hiện tại.
 • Vị trí theo email: gửi email cùng với tọa độ gps và địa chỉ trên một bản đồ nhỏ và một liên kết “hướng dẫn”. Nếu người nhận của bạn sử dụng một chiếc iPhone, “hướng dẫn” liên kết ra mắt ứng dụng Bản đồ (trên máy tính để bàn, nó sẽ mở ra trang web bản đồ của Google với các tọa độ hiện tại của bạn)
 • Hỗ trợ giả lập vị trí: bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn việc sử dụng GPS và nhập vào một tên giả để được sử dụng như vị trí của bạn. Khi bạn nhập một vị trí giả, chế độ nền được tạm thời vô hiệu hóa.
 • Bảo mật: thông tin Google của bạn được truyền an toàn từ iPhone của bạn trực tiếp đến Google và không bao giờ gửi đến bất kỳ máy chủ nào của bên thứ ba.
 • Một trang cài đặt cho phép bạn điều chỉnh các thông số cấu hình (gps chính xác, thờ gian tạm ngưng, thông báo địa phương, vv…)
 • Vị trí hiện tại của bạn (địa chỉ và gps tọa độ) với độ cao và tốc độ (nếu có) luôn luôn hiển thị trên màn hình chính của ứng dụng và bao gồm trong bản cập nhật status Facebook.
 • Ứng dụng có thể gửi thông báo địa phương về các sự kiện đặc biệt (thay đổi vị trí, lỗi mạng, lỗi xác thực): bạn có thể thiết lập một ngưỡng thông báo cho các cấp độ mức độ nghiêm trọng lỗi hoặc tắt các thông báo hoàn toàn.
 • Tìm thấy iPhone của bạn một cách dễ dàng giữ cho chế độ nền được kích hoạt và định vị iPhone của bạn thông qua Latitude trong trường hợp nó bị mất hoặc bị đánh cắp! Các ứng dụng vẫn còn chạy sau khi khởi động lại điện thoại hoặc hết pin và cập nhật vị trí iPhone của bạn.
 • Hoạt động trên iOS < 4.0 mà không cần hỗ trợ chạy nền.

Ứng dụng hoạt động trên iOS 3.x – 4.x & 5.x.

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.

Click image for larger version</p><br />
<p>Name:	mzl.xhninzby.320x480-75.jpg<br /><br />
Views:	1211<br /><br />
Size:	53.3 KB<br /><br />
ID:	74
Click image for larger version</p><br />
<p>Name:	mzl.saphucmi.320x480-75.jpg<br /><br />
Views:	1223<br /><br />
Size:	52.1 KB<br /><br />
ID:	75
mzl.hzqlacjd.320x480-75.jpg
Click image for larger version</p><br />
<p>Name:	mzl.vtrjmltc.320x480-75.jpg<br /><br />
Views:	1212<br /><br />
Size:	65.5 KB<br /><br />
ID:	77