how to make a minting website nft charting tool nft contracts how sell nft where can i mint an nft

Phontact – mang chức năng “quay số nhanh” lên iPhone.

iPhone chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu cho việc liên lạc. Nếu bạn muốn làm cho nó dễ dàng để gọi điện thoại hoặc FaceTime từ bốn địa chỉ liên lạc ưa thích của bạn, chẳng hạn như các thành viên gia đình hoặc bạn bè, bạn có thể tải về một tinh chỉnh jailbreak mới được gọi là Phontact được phát triển bởi HASHBANG Productions.

Sau khi cài đặt tinh chỉnh này, bạn sẽ có thể cấu hình theo bốn cử chỉ swipe vào biểu tượng ứng dụng điện thoại của bạn. Bạn có thể cấu hình swiping lên, xuống, phải, hoặc bên trái vào biểu tượng ứng dụng điện thoại. Mỗi cử chỉ sẽ gọi cho ai đó khác nhau, tùy thuộc vào người mà bạn đã cấu hình các cử chỉ để gọi.

phontactprefs

Cấu hình từ Settings – Phontact.

Tên: Phontact
Giá: $0.99 (miễn phí trên source Cydia.vn)
Phiên bản: 1.0.1
Yêu cầu: iOS 7.0-7.0.5
Thử nghiệm trên: iPhone 5 chạy iOS 7.0.4
Repo: BigBoss
Nhà phát triển: HASHBANG Productions