Latest

Color Keyboard v1.2.0-1

Description Color Keyboard – thay đổi hình nền & màu sắc của các phím trên Keyboard Hoạt động trên iOS4+, không tương thích với iPad. Sau khi cài đặt bạn vào:
Read More

SessionFiend v1.0.0-3

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Hoạt động trên iOS 5, cho iPhone & iPad. Đã từng ở trong một tình huống khi bạn muốn bạn
Read More

AssistantLove v1.1.2-3

  Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu iOS 5+ và Siri AssistantLove mở rộng khả năng Siri. Tích hợp với Spotify có nghĩa là bạn không còn giới hạn
Read More

IconRotator v0.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Không dành cho iPad. IconRotator là một tinh chỉnh giúp các icon ngoài SpringBoard tự động
Read More

StatusTweak v1.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Hãy làm thanh trạng thái (status bar) của bạn hữu ích hơn. StatusTweak cho phép bạn tùy chỉnh thanh trạng thái của
Read More