Latest

Color Keyboard v1.2.0-1

Description Color Keyboard – thay đổi hình nền & màu sắc của các phím trên Keyboard Hoạt động trên iOS4+, không tương thích với iPad. Sau khi cài đặt bạn vào:
Read More

SessionFiend v1.0.0-3

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Hoạt động trên iOS 5, cho iPhone & iPad. Đã từng ở trong một tình huống khi bạn muốn bạn
Read More

AssistantLove v1.1.2-3

  Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu iOS 5+ và Siri AssistantLove mở rộng khả năng Siri. Tích hợp với Spotify có nghĩa là bạn không còn giới hạn
Read More

IconRotator v0.1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây (trên iDevice) để cài đặt. Description Yêu cầu hoạt động trên iOS 5+ Không dành cho iPad. IconRotator là một tinh chỉnh giúp các icon ngoài SpringBoard tự động
Read More