Ostium – Đem hiệu ứng chia đôi màn hình vào Notification Center

Tên: Ostium
Nhà phát triển: Dany Lisiansky
Giá: $0.99 (Miễn phí trên Cydia.vn)
Repository: ModMyi
Mô tả: Thêm hiệu ứng chia đôi màn hình vào Notification Center

Yêu cầu iOS 5+

Dành riêng cho iPad nhưng hỗ trợ cả cho iPhone/iPod Touch

Ostium đem lại hiệu ứng chia đôi màn hình tuyệt đẹp khi mở trung tâm thông báo notification center trên màn hình máy của bạn

Video minh họa:

Ostium thêm hiệu ứng chia đôi màn hình vào trung tâm thông báo và cho phép bạn chia đôi màn hình bằng thao tác mở bằng 2 ngón tay!

Bao gồm:

  • Mở trung tâm thông báo bằng cách chia đôi màn hình với 2 ngón
  • Mở trung tâm thông báo bất cứ lúc nào với cùng hiệu ứng
  • Bật/tắt cách mở trung tâm thông báo thông thường
  • Hoạt động cả 2 chế độ màn hình đứng và màn hình xoay ngang!
  • Tương thích hoàn toàn với IntelliScreenX!

Hình minh họa:

Cập nhật phiên bản 1.0 [17/10/2012]:

  • Phiên bản thương mại phát hành

Bạn có thể tìm và cài đặt ứng dụng này ($0.99) trên source ModMyi hoặc MIỄN PHÍ trên Cydia.vn.