how to start a nft collection how to get into selling nfts eth drops calendar how to mint mint page how to mint an nft

Multify: Tweak giúp trải nghiệm đa nhiệm đúng nghĩa

đa nhiệm

Multify là một tiện ích trên các thiết bị đã jailbreak, mang lại cảm giác đa nhiệm đích thực. Được phát triển bởi John Corbett và Joel Einbinder, Multify có thể chuyển đổi giữa các app một cách nhanh chóng. Và quan trọng nhất là quản lý nhiều app trên cùng một màn hình.

Với Multify, bạn có thể kích cỡ của app trong chế độ đa nhiệm, và sử dụng chúng cùng một lúc ví dụ như cùng một lúc lướt facebook và đọc tin tức trên cydia.vn vậy.

đa nhiệm-2

 

Để sử dụng được Multify, bạn cần thông qua gán thao tác với Activator. Và khi chạy Multify sẽ hiện dấu (+) trên màn hình và cho bạn add thêm app.

Tính năng:

  • Chạy bằng thao tác Activator
  • Sửa thao tác: cho phép chọn kích cỡ, và thau đổi chế độ xem
  • Đặt các ứng dụng đang mở vào chế độ của Multify.

Thông tin:
Tên: Multify
Nhà phát triển: John Corbett và Joel Einbinder
iOS: iOS 8
Download: Source BigBoss(5$)
Free trên source: cydia.vn