LockscreenToggles – Tinh chỉnh bổ sung các phím tắt ngay tại LockScreen

Tên: LockscreenToggles
Giá: 99¢ (Miễn phí trên Cydia.vn)
Phiên bản: 0.9
Yêu cầu : iOS 6
Source: BigBoss
Nhà phát triển: Samball

LockscreenToggles được phát triển bởi iOS developer Samball mang đến sự thuận tiện bất ngờ với đẩy đủ các chức năng tắt như 3G, Data Mobile, Wifi, Bluetooth,… ngay tại LockScreen.

lockscreentogglesbanner

Những phím tắt của LockScreen được thể hiện chuyên nghiệp và được giấu sau đồng hồ màn hình khóa. Bạn cần trượt sang trái để hiển thị tinh chỉnh. Những chức năng tắt được tinh chỉnh hỗ trợ bao gồm:

+Respring
+Flashlight
+Wi-Fi
+Bluetooth
+Do Not Disturb
+Location Services
+Orientation Lock
+Airplane Mode
+Reboot

Bạn cần trượt xuống dưới từ đồng hộ khóa để hiển thị cài đặt của tinh chỉnh. Tại đây, LockscreenToggles cho bạn sắp xếp theo ý muốn thứ tự các phím tắt và cài đặt này hoạt động khá giống cài đặt của Notification Center

lockscreentogglesorder