Khách hàng khiếm thính có thể yêu cầu Apple Store cử nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ cử chỉ cho họ

Giờ đây một người khiếm thính có thể lên trang web trên Apple Store để xem địa chỉ cửa hàng gần nhất ở khu vực họ, sau đó họ có thể gửi yêu cầu được ghé cửa hàng đó và có nhân viên sử dụng ngôn ngữ cử chỉ (sign language) để hỗ trợ. Sau đó Apple sẽ nhận được yêu cầu và sắp xếp nhân viên biết giao tiếp cửa chỉ có mặt tại Apple Store và tất nhiên viền hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng khiếm thính có thể yêu cầu Apple Store cử nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ cử chỉ cho họ

Trước đây tại Apple Store thường sẽ có một vài nhân viên Apple có thể dùng ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp với các khách hàng gặp khó khăn, đặc biệt họ sẽ trình bày song song với người nói trong chương trình “Today at Apple”. Tuy nhiên không phải lúc nào và bất cứ cửa hàng nào cũng có sẵn những nhân viên này. Cho nên hiện tại Apple cho phép người dùng chủ động yêu cầu lại rất hay và tiện lợi cho họ.
Apple đang đẩy mạnh phục vụ cho khách hàng khiếm thính ở một số quốc gia như Mỹ, UK, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Canada,…

Visit Apple's website for your local store and choose the "request a sign language interpreter" link.

Với tình hình đại dịch diễn ra nên Today at Apple đã dời sang online hoàn toàn, phục vụ cho khách hàng cả “nghe và nhìn”.