iScheduledSMS v2.0

Description

Yêu cầu iPhone.

Với iScheduledSMS bạn sẽ không bao giờ quên hoặc trì hoãn việc gửi tin nhắn của bạn. Chỉ cần thiết lập một lịch trình với “Reception No.”, “Message Body” and “specific time” (số điện thoại, thông điệp, thời gian cụ thể) để có được thông báo vào thời điểm để gửi tin nhắn. Không giới hạn về số lượng đặt lịch. Giao diện thân thiện, thêm, sửa, xoá lịch dễ dàng.

Lưu ý: Cần có kết nối 3G hoặc Wifi để iScheduledSMS tự động tải license khi chạy app lần đầu tiên.

VERSION v2.0

  • Tương thích với iOS 5+
  • Thêm chế độ lặp lại.

Hoạt động trên iOS 4.x & 5.x !

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.

ischeduledsms1.png
ischeduledsms2.png
ischeduledsms3.png
ischeduledsms4.png