InstaCode gộp màn hình Ngày giờ vào làm một với Mật khẩu.

InstaCode  là một tweak miễn phí hoàn toàn mới nhập cả 2 màn hình mật khẩu và kèm với ngày tháng, giúp bạn xem ngày khi nhập mật khẩu và không phải trượt sang phải màn hình. Ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, bạn sẽ có thể nhập mật khẩu và mở khóa điện thoại ngay.

InstaCode cũng có khá nhiều tùy chỉnh mà bạn có thể tìm thấy trong cài đặt:

  • Bật hoặc tắt tweak
  • Ẩn nút Cancel/Delete/Emergency
  • Thêm nút mật khẩu
  • Tùy chọn ẩn giờ
  • Ẩn dòng chữ đang sạc pin
  • Ẩn thanh kéo camera
  • Đổi màu các số

 

Tên: InstaCode
Giá: FREE
Yêu cầu: đặt mật khẩu trước khi cài đặt
Repo: BigBoss
Developer: Logan O’Connell