Infiniboard, Infinidock, Infinifolders update v2.0 hỗ trợ hoàn toàn iOS 6.

Ngày hôm nay bộ công cụ tuỳ biến SpringBoard nổi tiếng của tác giả chpwn đã đồng loạt update version 2.0-1 hỗ trợ hoàn toàn iOS 6, tác giả đã viết lại hoàn toàn nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Ở phiên bản mới này thì bộ công cụ đã loại bỏ hỗ trợ các thiết bị chạy iOS 3 & 4. Chỉ những máy chạy iOS 5 & 6 mới có thể sử dụng…

1. Infiniboard 
Version: 2.0.1-1
Description: Vertically scroll your home screen pages
Price: $1.99
Repo: BigBoss  – Free on Cydia.vn

Cuộn trang theo chiều dọc màn hình chủ của bạn!

 • Thêm nhiều biểu tượng vào một trang màn hình, truy cập chúng với một flick lên hoặc xuống.
 • Tuỳ chọn màn hình chủ theo chiều dọc trang.
 • Cung cấp thiết lập tuỳ biến đầy đủ.

v2.0.1-1

 • Hỗ trợ hoàn toàn iOS 6.
 • Được viết lại hoàn toàn giúp ổn định và tăng hiệu năng.

2. Infinidock
Version: 2.0.1-1
Description: Scroll your dock with infinite icons
Price: $1.99
Repo: BigBoss – Free on Cydia.vn

Infinidock là công cụ tuỳ biến, cuộn không giới hạn dưới thanh Dock.

 • Thêm nhiều biểu tượng như bạn muốn dưới thanh dock của bạn và di chuyển qua lại.
 • Thiết lập bao nhiêu biểu tượng trên mỗi trang.
 • Cung cấp cho các trang dưới thanh dock của bạn!

v2.0.1-1

 • Hỗ trợ hoàn thoàn iOS 6.
 • Được viết lại hoàn toàn giúp ổn định và tăng hiệu năng.
 • Cải thiện di chuyển nhanh chóng.
 • Tuỳ chọn mới: thanh cuộn.

 3. Infinifolders 
Version: 2.0-1
Description: Scroll your folders and break the 12 icon barrier
Price: $1.99
Repo: BigBoss – Free on Cydia.vn

Di chuyển thư mục của bạn, không giới hạn các biểu tượng trong thư mục.

 • Thêm biểu tượng không giới hạn vào 1 thư mục.
 • Truy cập các các biểu tượng bổ xung bằng cách kéo nhẹ lên hoặc xuống.
 • Phá vỡ giới hạn 12 biểu tượng trong một thư mục của Apple
 • Rất nhiều thiết lập tùy biến đầy đủ.

v2.0-1

 • Hỗ trợ hoàn thoàn iOS 6.
 • Được viết lại hoàn toàn giúp ổn định và tăng hiệu năng.

Hoạt động trên iOS 5.x & 6!

Hình Ảnh Minh Hoạ: