Hướng dẫn đăng kí tài khoản AppStore US miễn phí

Như chúng ta đã biết, kho ứng dụng AppStore tại Mỹ rất phong phú và thường xuyên miễn phí nhiều ứng dụng mất phí trong một thời gian ngắn. Nhưng việc đăng kí một tài khoản AppStore US tại Việt Nam thường khá khó khăn vì Apple yêu cầu phải có tài khoản thanh toán quốc tế (Visa, Paypal,….). Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản AppStore US một cách nhanh chóng ngay trên iPhone hoặc iPad của mình.

Bước 1: Đăng xuất toàn bộ tài khoản iCloud, tài khoản Appstore trên thiết bị của các bạn.

Bước 2: Chuyển ngôn ngữ máy về Tiếng Anh và tắt chế độ định vị.

Bước 3: Sử dụng Appstore để tải về một ứng dụng miễn phí, trước khi tải máy sẽ hỏi ID Apple của bạn, chọn mục Create New Apple ID để tạo một tài khoản mới.

Đăng ký tài khoản AppStore US

Bước 4: Chọn vùng quốc gia là United States và Agree điều khoản của Apple, sau đó nhập thông tin về email, password và câu hỏi bí mật.

Đăng ký tài khoản AppStore US

Bước 5: Billing Information ta chọn vào mục NONE, nếu có iTunes Gift Cards hoặc iTunes Gifts thì các bạn có thể điền vào. Lưu ý là chỉ khi chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Anh và tắt chế độ định vị thì mới hiện Mục None

Đăng ký tài khoản AppStore US

Bước 6: Hoàn thành mục Billing Address

  • Title: Mr, Mrs, Ms, Dr.
  • First and last Name: Điền một tên bất kì.
  • Address: Ở mục này, các bạn truy cập tại đây. Điền tên các bạn vừa chọn và 1 thành phố bất kì để lấy thông tin
  • City: Điền theo tên thành phố các bạn chọn ở mục trên.
  • State: chọn theo thành phố ở mục city
  • Zip: truy cập tại đây để lấy Zipcode của thành phố các bạn chọn.

Bước 7: Điền số điện thoại. Các bạn vào đây để lấy mã vùng 3 chữ số và điền số bất kì ở 7 số tiếp theo.

Bước 8: Hoàn thành. Check Mail để xác nhận ID.

 

—————–Chúc các bạn đăng ký tài khoản AppStore US thành công——————-