Floater thu nhỏ các yếu tố tạo hiệu ứng nổi.

Nếu bạn quan tâm tới việc thay đổi một số yếu tố nhỏ trên iOS 8 để giao diện được mới mẻ hơn, bạn hoàn toàn nên thử Floater. Nó là một tweak làm tròn góc các yếu tố chính của iOS như Control Center, Notification Center, Dock, Card Switcher, tạo cảm giác nổi cho các cửa sổ trên.

Bạn cũng có thể thay đổi các góc bo tròn, mức độ bo tròn trong Cài đặt.

Floater bao gồm thay đổi dành cho:

  • Notification Center
  • Control Center
  • Dock
  • App Switcher
  • Screen Corners
  • Notification Banners
  • Keyboard Prediction Cells
  • Lock Screen and Notification Center Swipe Action Buttons

Floater là một tweak miễn phí trên BigBoss, nếu cần một sự thay đổi ‘nhẹ’, sao bạn không thử qua nó nhỉ?

Tên: Floater
Giá: FREE
Tương thích: iOS 8.0-8.4
Repo: BigBoss
Developer: Skylerk99