FBMChatHeads mang chat bong bóng lên Facebook Messenger.


Các tweak chat head đang nổi lên khá nhiều gần đây khi mà tác giả Rene Tejeda – tác giả của WAChatHeads (chat bong bóng cho WhatApps) – tiếp tục ra mắt tweak FBMChatHeads.

Với tweak này, bạn có thể tiếp tục mang cuộc hội thoại từ Facebook Messenger ra bất kỳ đâu. Từ Homescreen, hoặc trong ứng dụng khác, hoặc trong cả chính Facebook Messenger.

Mặt tốt:

-Tiếp tục cuộc hội thoại ở mọi nơi

-Dễ dàng trong sử dụng

-Trượt sang trái trên cuộc hội thoại và chọn Hide Head để ẩn bong bóng của người đó.

Mặt kém:

-Hiệu ứng chuyển động còn lề mề, nặng nề.

-Bug khi hiển thị hình ảnh của cuộc hội thoại nhóm.

Tweak cũng có một số cài đặt bổ sung cho bạn như:

-Công tắc bật tắt tweak.

-Hiển thị bong bóng khi có tin nhắn mới

-Thao tác Activator để hiển thị hoặc ẩn toàn bộ bong bóng

-Tùy chỉnh độ mờ của bong bóng bằng thanh trượt.

Tên: FBMChatHeads
Giá: $1.49 (miễn phí trên Cydia.vn)
Yêu cầu: Cài đặt Facebook Messenger
Tác giả: Rene Tejeda