Facebook app cho iPhone 3G/2G – iOS 4.2.1 trở về trước.

Mình thấy có bạn hỏi ứng dụng Facebook cho iOS 4.1 trên FB nên làm bài này để cho bạn nào cần thì search rồi download đỡ mất công tìm mỏi mắt 😉

Như chúng ta đã biết thì ứng dụng Facebook trên App Store đến thời điểm này chỉ hỗ trợ iOS 4.3+ nghĩa là toàn bộ iPhone 3G. 2G cũng như iPod Touch gen 2 sẽ không thể cài đặt và sử dụng.

Yêu cầu máy đã Jailbreak (có Cydia) và có cài đặt Appsync

Link Download (cần test & feedback thêm)

Facebook cho iOS 4.2.1 trở xuống :

Facebook v4.0:

http://www.fshare.vn/file/T99CMWS4FT/

http://www.mediafire.com/?6df39l3un2d17qy

Facebook v3.5

http://www.fshare.vn/file/TCZ2975YQT/

http://share.vnn.vn/dl.php/4676009

Facebook v3.4.4

http://www.fshare.vn/file/TGY7RQ97QT/

Facebook v3.4.3

http://www.fshare.vn/file/T15ZP5CX2T

http://share.vnn.vn/dl.php/4502417