Dashboard X – đưa widgets ra Home Screen (SpringBoard)

 

Mô tả ứng dụng:

Tương thích với iOS 5.x và với mọi iDevice!

Nếu bạn là thực sự yêu thích các widgets thì bạn nên tải ngay về ứng dụng Dashboard X này. Một tweak có thể giúp bạn thêm những widgets trong Notification Center lên màn hình Home.

Dashboard X sau khi được cài đặt nó thể giúp chúng ta thêm widgets vào màn hình Home một cách dễ dàng, sắp xếp lại chúng bằng chế độ wiggly, và tương tác với nó như thể nó là một phần của iOS. Bạn có thể thêm bất kỳ widget nào trong Notification Center (trung tâm thông báo), kể cả những jailbreak widgets lên màn hình Home thông qua Dashboard X, Điều đó có nghĩa là đã có vô số widgets đang sẵn sàng trong Cydia và chờ đợi bạn sử dụng khả năng của tweak này để cho nó lên màn hình Home.

Dashboard X là một widgets hệ thống cho iDevice của Bạn!

Nó hoạt động và tương thích hoàn toàn với notification center (trung tâm thông báo) hiện có của iDeivce và bạn có thể đem các widgets ra ngoài màn hình Home hay là trong màn hình Springboard của iDevice!

Bao gồm:

– Hỗ trợ đầy đủ cho notification center widgets hiện hữu của iDevice!
– Có thể đặt các widgets yêu thích của Bạn ra ngoài màn hình Home hoặc là ở trên màn hình Springboards
– Bạn cũng có thể sử dụng Activator để kích hoạt nhanh Dashboard X.
– Di chuyển các widgets dễ dàng và có thể chọn ví trí cho các widgets đó ở bất kỳ nơi nào mà Bạn muốn.
– Dashboard X cũng có widgets riêng biệt, độc quyền của nó và hoạt động rất tốt

Clip minh họa:

Ảnh minh họa trên iPhone:

Ảnh minh họa trên iPad

Hoạt động trên iOS 5.x !

Cài đặt từ Source: Cydia.vn