Cách đặt Video làm Video đại diện Facebook.

Bạn có muốn trang Facebook của mình có hình đại diện là Video cool như thế này không?

ezgif.com-crop

Thật đơn giản, chỉ với 3 bước nhanh chóng dưới đây là bạn đã có ngay cho mình một tấm như thế này rồi.

Yêu cầu:

iPhone/iPod đã jailbreak, có cài đặt Facebook.

Bước 1:

Cài đặt FBVP Enabler hoặc Facebook Profile Video vào iPhone hoặc iPod của bạn (Hiện tại chưa hoạt động trên iPad)

Bước 2:

Vào Facebook, vào trang cá nhân của bạn, chọn thay đổi Ảnh đại diện và chọn Upload Video or Photo nếu bạn có sẵn video, hoặc chọn Take new profile Video nếu muốn quay video mới ngay tại chỗ.

fbvpenabler1

Bước 3:

Chọn video để làm video đại diện, và từ giờ, bạn bè vào trang cá nhân của bạn từ iPhone hoặc máy tính sẽ có thể xem video động này rồi.