Apple dự kiến sẽ ra mắt iPad Air mới với tên dự kiến là iPad Air 4 với một số nâng cấp và thay đổi, với điểm đáng