AnyDrop: tinh chỉnh cho phép chia sẻ tập tin bất kỳ qua AirDrop

AirDrop là một tính năng mới tạo nên sự khác biệt trên iOS 7, nó giúp bạn chia sẻ hình ảnh, video, ghi chú giữa các thiết bị chạy iOS 7. Nhưng với tinh chỉnh AnyDrop, bạn có thể chia sẻ bất cứ tập tin nào trên thiết bị của bạn thông qua AirDrop.

IMG0054.jpg

Bạn có thể truy cập tất cả các tập tin hệ thống trên iOS và gửi nó qua thiết bị khác thông qua ứng dụng AirDrop trên màn hình chính.

AnyDrop hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 20 MB/s, không yêu cầu bạn phải thiết lập bất cứ điều gì, nó cho phép bạn không chỉ gửi các tập tin từ ứng dụng AnyDrop mà nó còn có thể gửi tập tin từ các ứng dụng có hỗ trợ tính năng “Open in”, và import các tập tin mà bạn gửi/nhận với AnyDrop.

anydropexample.png

Tính năng

  • Không cần cấu hình tuỳ chỉnh.
  • Sử dụng AirDrop gốc mà không cần tới yêu cầu pairing (giống kiểu chia sẻ qua BlueTooth)
  • Truyền tải với tốc độ cao lên tới 20MB/s.
  • Gửi Photos/Video/Music từ thư viện gốc của iOS.
  • Gửi tập tin từ các ứng dụng có hỗ trợ tính năng “Open in”.
  • Nhận và import media vào thư viện Photos/Videos.
  • Gửi và nhận bất cứ tập tin nào trên thiết bị iOS của bạn.

Hoạt động trên tất cả các thiết bị có tính năng AirDrop chạy iOS 7.0 – 7.0.6.

Tên: AnyDrop
Giá: $1.99 (miễn phí trên source Cydia.vn)
Phiên bản: 1.0
Yêu cầu: iOS 7.0-7.0.6, iPhone 5 , iPad 4, iPad mini, iPod Touch gen 5 trở lên.
Thử nghiệm trên: iPhone 5 chạy iOS 7.0.6
Repo: BigBoss
Developer: Majd Alfhaily

Cài đặt hoàn toàn miễn phí trên source Cydia.vn.