new nft mints free nft selling platform what does minting mean in crypto mint nft nfts sales mint nfts free

AllMail v1.4-1

Cài đặt từ source http://cydia.vn hoặc bấm vào đây để cài đặt.

Description

Tương thích với OS4.x & iOS 5.

Với tweak AllMail bạn có thể Mark as read (hay unread), flag (hay unflag), xoá hay di chuyển toàn bộ email của bạn thật nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể ẩn tất cả mail của bạn và yêu cầu nhập mật khẩu nếu muốn nó hiện lên.

Sử dụng: Bấm vào nút Edit trong hộp thư Inbox thì góc trái trên cùng sẽ hiện nút All Mail, bạn bấm vào đó để hiện thị ra các tuỳ chọn.

Không có biểu tượng ngoài màn hình chính. Tuỳ chỉnh trong Settings.

VERSION v1.4-1

– Now you can also mark as read messages (SMS or iMessage)

Hoạt động trên iOS 4.x & 5.x !

allmail1.png
allmail2.png