Abstergo tweak cho phép quản lý thông báo (notifications) của bạn tốt hơn.

Tên: Abstergo
Phiên bản: 1.0.8-3
Ngày cập nhật: 21/04/2013
Nhà phát triển: A. Richardson & J. Tucker
Giá: $1.99 (Miễn phí trên Cydia.vn)
Repository: BigBoss

Abstergo cho phép bạn quản lý thông báo (notifications) của bạn tốt hơn.

Bạn có thể xóa các thông báo cá nhân từ Trung tâm thông báo ngoài màn hình khóa và swiping trên một thông báo. Từ màn hình khóa, xóa tất cả các thông báo trên màn hình bằng cách swiping xuống trong danh sách thông báo để hiển thị một nhãn slide cho lựa chọn xóa tất cả.

Thêm nhắc nhớ cảnh báo lại theo thời gian mà bạn đặt. Hiển thị các tùy chọn nhắc nhở bằng cách khai thác và giữ trên một thông báo từ màn hình khóa, trung tâm thông báo, hoặc thậm chí trên biểu ngữ thông báo. Loại bỏ một lời nhắc nhở bằng cách khai thác và giữ trên một thông báo trên màn hình khóa hoặc trung tâm thông báo để hiển thị một tùy chọn nhắc nhở rõ ràng.

Từ các ứng dụng tin nhắn, bạn có thể thêm một lời nhắc nhở với một tin nhắn bằng cách nhấn và giữ vào một tin nhắn từ người khác trong cuộc trò chuyện.

Video Minh Họa:

Hình Ảnh Minh Họa:

abstergoncclear abstergobannerremind abstergonclsoptions abstergonotificationremind

 

Không có cấu hình tùy chỉnh.

Hoạt động trên iOS 6.x !

Các bạn có thể cài đặt hoàn toàn miễn phí từ source Cydia.vn!