Hiện tại, Apple TV vẫn còn khá lạ lẫm với phần lớn người dùng. Tuy nhiên với những ai đang sử dụng sản phẩm này của Apple, việc